Новости

Õppeprogramm "Minu veekasutus" 16. апреля kaja

Märtsikuus on ülemaailmne veepäev. Meie kooli 5.-9. klassi õpilased osalesid õppeprogrammis „Minu veekasutus“. Õppetunnid viis läbi Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Maarika Männil.


Õppeprogrammi eesmärgiks oli pöörata õpilaste tähelepanu sellele, kui tähtis on puhas magevesi, sest vesi on elu jätkusuutlikkuse aluseks. Õpilastele selgitati nähtamatu veekasutuse ja peidetud ehk virtuaalse vee mõistet. Õpilased pandi mõtlema oma tegelikule veekasutusele igapäevases elus ning kuidas on toit, riided, arvuti kasutamine seotud veega. Mõtteid aitas koondada töölehe ülesanne ja rühmatöö, kus õpilased paigutasid vee tarbimisega seotud tegevused nähtava (otsene vee kasutamine) ja nähtamatu (kaudne vee kasutus nt. tootmisprotsessis) vee tulpadesse tahvlil. Õpilased oskavad nüüd rohkem  väärtustada ja kasutada magevett säästlikult vajaduspõhise tarbimise kaudu.

Vee säästlik kasutamine aitab säästa keskkonda!

Õp Veve Kallasaru

Õppeprogrammi eesmärgiks oli pöörata õpilaste tähelepanu sellele, kui tähtis on puhas magevesi, sest vesi on elu jätkusuutlikkuse aluseks. Õpilastele selgitati nähtamatu veekasutuse ja peidetud ehk virtuaalse vee mõistet. Õpilased pandi mõtlema oma tegelikule veekasutusele igapäevases elus ning kuidas on toit, riided, arvuti kasutamine seotud veega. Mõtteid aitas koondada töölehe ülesanne ja rühmatöö, kus õpilased paigutasid vee tarbimisega seotud tegevused nähtava (otsene vee kasutamine) ja nähtamatu (kaudne vee kasutus nt. tootmisprotsessis) vee tulpadesse tahvlil. Õpilased oskavad nüüd rohkem  väärtustada ja kasutada magevett säästlikult vajaduspõhise tarbimise kaudu.

Vee säästlik kasutamine aitab säästa keskkonda!

Õp Veve Kallasaru