Uudised

Rohejaht 30. aprill kaja

Nurme kooli õpilased osalesid kampaanias Rohejaht 2023/2024. Kampaania olulisim eesmärk on lasteaialaste ja kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine ning taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine.


Lastevanemate abiga koguti kokku üle tuhande küünlaümbrise ja rohkem kui 5 kg väikeelektroonikat: juhtmeid, telefone, laadijaid, akusid  jm.

Osadel tublimatel kogujatel avanes võimalus osaleda ka Tallinnas Telia peamajas toimunud Rohejahi lõpusündmusel.

Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse ringmajandusse ja ühtlasi ka sellesse, et Eestimaa oleks puhtam. Sellise eeskujuga saamegi kasvatada uue põlvkonna keskkonnast hoolivaid inimesi.

Õpetaja Veve Kallasaru.

Lastevanemate abiga koguti kokku üle tuhande küünlaümbrise ja rohkem kui 5 kg väikeelektroonikat: juhtmeid, telefone, laadijaid, akusid  jm.

Osadel tublimatel kogujatel avanes võimalus osaleda ka Tallinnas Telia peamajas toimunud Rohejahi lõpusündmusel.

Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse ringmajandusse ja ühtlasi ka sellesse, et Eestimaa oleks puhtam. Sellise eeskujuga saamegi kasvatada uue põlvkonna keskkonnast hoolivaid inimesi.

Õpetaja Veve Kallasaru.