Uudised

Õppenõukogu koosolek 05. juuni kaja

Koosolek toimub 11. juunil kell 12.00 kooli raamatukogus.


Päevakorras:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Õpilaste pikendatud õppetööle või klassikursust kordama jätmise otsustamine.

3. Põhikooli lõpetajate ja neile lõputunnistuste välja andmise kinnitamine.

 

Päevakorras:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Õpilaste pikendatud õppetööle või klassikursust kordama jätmise otsustamine.

3. Põhikooli lõpetajate ja neile lõputunnistuste välja andmise kinnitamine.