Uudised

Õppenõukogu koosolek 09. mai kaja

Koosolek toimub 9. mail kell 13.05-13.50 kooli raamatukogus.


Kutsutud õppenõukogu liikmed.

Päevakorras:

1. Õpilaskodu kodukorra muutmine.

2. Õpetajate esindaja nimetamine kooli konkursikomisjoni.

Kutsutud õppenõukogu liikmed.

Päevakorras:

1. Õpilaskodu kodukorra muutmine.

2. Õpetajate esindaja nimetamine kooli konkursikomisjoni.