Uudised

Hoolekogu koosolek 05. juuni kaja

Päevakorras: Arvamuse andmine Nurme Kooli õpilaskodu kodukorra kohta.


Koosoleku vorm: e-koosolek. 

Arvamused 10. juuniks.

Koosoleku vorm: e-koosolek. 

Arvamused 10. juuniks.