News

Eesti Tööõpetajate Selts tänab 07. June eevi

Eesti Tööõpetajate Selts tänab Nurme Kooli ja õpetaja Maire Kaju osalemast virtuaalsel käsitöönäitusel "Talv".
Õpetaja Maire tänab Keidit.